ISST Sertifikasyonu Kapsamında
Süpervizyon Eğitimi

Bu eğitim, Uluslararası Şema Terapisti Sertifikası almak için zorunlu olan Temel Düzey Eğitim aşamasından sonraki zorunlu süreci kapsamaktadır.

Klinik Psk. Dr. Bahar Köse

ISST İleri Şema Terapisti, Eğitmen ve Süpervizör
Yer: Online Zoom Meeting Programı

Katılım Koşulları

 • Süpervizyona ulusal katılım belgesi veya uluslararası sertifika almak üzere iki farklı grup katılabilir. Psikoloji Lisans ya da PDR mezunu olup Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamış olan veya Psikiyatri Uzmanı olan kişiler uluslararası sertifika sürecini tamamlamak için katılabilecekken, Psikoloji veya PDR mezunu olup PDR Yüksek Lisans yapmış olanlarsa ulusal katılım belgesini almak üzere süpervizyona dahil olabilirler. 
 • ISST’den onaylı bir sertifika programından Şema Terapi teorik eğitim alınmış olması ve tamamlanmış olması ve sertifikasyon kapsamında süpervizyon talep edilmesi
 • CV bilgilerinin iletilmiş olması
 • İhtiyaca göre ön görüşme talep edilebilmektedir

Süpervizyon Süreci

 • ISST koşullarına göre, en erken 1 yıllık süre içinde tamamlanması beklenmektedir (Bir yıllık sürenin aşılması durumunda ücret artışı yansıtılacaktır).
 • Süpervizyonların sık aralıklarla yürütülmesi ve daha erken bir dönemde bitirilmesi uygun değildir. Temel düzey sertifikasyon sürecindeki adayların 2 vakanın süpervizyonunu alması gerekir. Temel düzey sertifikasyon için 20 saatlik/kredilik, ileri düzey sertifikasyon için 40 saatlik/kredilik süpervizyon koşulu dikkate alınır. Bu süreç kişi sayısına ve oturum sürecine göre ayarlanacaktır (Detaylı bilgi için, Şema Terapi Enstitüsü veya ISST ana sayfasından bakılabilir).
 • Belirtilen süre ve saatler tamamlanması gereken asgari koşullardır. Süpervizör sertifikasyon başvuru sürecinden önce, ek süpervizyon saati alınmasını isteyebilir.
 • Süpervizyon sürecinde standart sertifikasyona devam eden kişilerden takip ettikleri vakaların en az bir tanesinin kişilik bozukluğu veya kişilik örüntüsüne sahip olması beklenmektedir. İleri sertifikasyon içinse takip edilen vakanın bir tanesinin ağır kişilik bozukluğu (Borderline/Sınırda Kişilik Bozukluğu, Narsistik Kişilik Bozukluğu veya Antisosyal Kişilik Bozukluğu gibi) olması ikinci vakanınsa C Küme Kişilik  bozukluğu (örn. Çekingen Kişilik Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu gibi) olması beklenmektedir. 

Süpervizyon Detayları

 • Sadece yetişkin bireysel Şema Terapi süpervizyonu verilmektedir.
 • Yöntem olarak teoride öğrenilen Şema Terapi’deki bilgilerin nasıl uygulanacağı ve vaka kavramsallaştırması kullanılmaktadır.
 • Süpervizyon alan kişilerden seans özeti ve seansların video kaydı getirmesi istenmektedir.
 • Temel düzey sertifikasyon için iki vaka (birisi en az kişilik örüntüsüne sahip olan ve bir diğeri de mod çalışmasına uygun olacak şekilde) takip edilmelidir.

Grup Süpervizyon Süreçleri

Plan 1

Kişi Sayısı

1

Oturum Sayısı

25

Oturum Süresi

60 dakika

Kişi x 25

İletişime geçiniz

Plan 2

Kişi Sayısı

2

Oturum Sayısı

21

Oturum Süresi

120 dakika

Kişi x 21

İletişime geçiniz

Plan 3

Kişi Sayısı

3

Oturum Sayısı

19

Oturum Süresi

180 dakika

Kişi x 19

İletişime geçiniz

Plan 4

Kişi Sayısı

4

Oturum Sayısı

21

Oturum Süresi

180 dakika

Kişi x 21

İletişime geçiniz

Plan 5

Kişi Sayısı

5

Oturum Sayısı

23

Oturum Süresi

180 dakika

Kişi x 23

İletişime geçiniz

Plan 6

Kişi Sayısı

6

Oturum Sayısı

25

Oturum Süresi

180 dakika

Kişi x 25

İletişime geçiniz

 • Süpervizyona başlama ücretleri yıl içerisinde enflasyon ve komitenin taban fiyat uygulamasına bağlı olarak  güncellenecektir.
 • Süpervizyon sürecine devam eden kişilerden temel düzey sertifika almak için en az 80 seans yapmış olması, ileri düzey sertifikaya devam edenlerinse 160 seans yapmış olması gerekmektedir.  
 • Temel düzey sertifikasyonda süpervizyon süreci en az bir yıl sürmelidir. İleri sertifikasyon için süre yine en az bir yılken oturum sayısı iki katla çarpılması gerekmektedir (Bu karar Sevinç Görl Alkan, Gonca Soygüt, Esra Ersayan, Safiye Yinelek ve Volkan Gülüm’ün oy çoğunluğuyla verilmiş bir kararıdır). Süpervizyona devam eden kişilere akran süpervizyonu da kuvvetle tavsiye edilmektedir.
 • Yukarıda belirtilen oturum süresi ISST tarafından belirlenen minimum süredir. Süpervizörünüz gerekli gördüğü aşamada sertifikasyon öncesi ek süpervizyon almanızı veya ek vaka takip etmenizi isteme hakkına sahiptir.

ISST Sertifikasyonuna Başvurmak İçin Zaman Sınırları

Adaylar, temel düzey (veya ileri düzey) eğitimi tamamladıktan sonra gereklikleri yerine getirip sertifikasyon sürecini (temel veya ileri düzey) başlatmak (başvuruyu Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne göndermek) için maksimum 3 yıla sahiptir. Yani temel eğitimi tamamlayanlar 3 yıl bitmeden süpervizyona başlamalı veya aşağıdaki ön koşulları yerine getirmelidir.

 • Adaylar 3 yıl içinde temel düzey sertifikaya sahip olduktan sonra ileri düzey eğitimi tamamlamak (mevcut ise), gereklikleri yerine getirmek ve ileri düzey sertifikasyona başvurmak için ek olarak maksimum 2 yıla sahiptir.
 • Eğer adaylar, ilk sertifikasyon için 3 yıl kriterini veya ileri düzey sertifikasyon için verilen 2 yıl kriterini yerine getiremezlerse aşağıdaki durumlardan biri için kanıt sağlamak durumundadır.
 • Zaman sınırını aşan her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) sertifikasyon veya “sürekli eğitim” çalışma gruplarına katılmak. Bu çalışma grupları, temel düzey eğiticileri dışındaki ISST Sertifikalı eğiticiler tarafından yürütülmelidir.

Veya

 • ISST Sertifikalı Eğitici/Süpervizörler tarafından her yıl için minimum 6 saatlik (veya her iki yıl için 12 saatlik) süpervizyon almak.

Veya

 • ISST tarafından akredite edilen Özel Konulardaki Gruplardan birinde planlı bir online oturumda vaka sunmaklıdır. Bu sunumlar, her bir yıl için 3 saatin üzerinde olmamalıdır ve çalışma grupları, süpervizyon ile birleştirilebilir. Grup lideri, adayın talebi doğrultusunda, bu sunumları Bölge Sertifikasyon Koordinatörüne yazacağı mektupla doğrulayabilmelidir.
  Yukarıdaki kurallar haricinde meydana gelen olağanüstü durumlar dışında şartlara uyulması gerekmektedir.
İletişim

Yönetici Asistanı
Dilara Erdağ

@2021, Bahar Köse.