Akademik Biyografi

Şema Terapi mizacımız, çocuklukta gördüğümüz ebeveynlik biçimi, çevresel ve kültürel etkileşimler sonucu oluşan erken yaş dönemi uyumsuz şemalara odaklanır. Bu şemalar, hayatı nasıl algılayacağımızı belirleyen örtük ön kabuller gibidir. Çocukluk döneminde gelişen bu sağlıksız kabuller o günün koşuluyla uyumluyken, yetişkin olunca potansiyelimizin önüne geçer. Şema Terapi bu şemaları fark edip değiştirerek doyumlu, anlamlı, an’a odaklandığımız ve keyif alabildiğimiz kaliteli bir hayat sürebilmeyi hedefler.

Bahar Köse

Klinik Psk. Dr. / Psikoterapist

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2009-2014
  ORTADOĞU TEKNİK UNİVERSİTESİ – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSÜ / KLİNİK PSİKOLOJİ (DR)

  Tez Adı: The effects of young schema domains, young maladaptive coping styles, and young parenting styles on working alliance among supervisors, therapists, and the clients (2014) Tez Danışmanı: TÜLİN GENÇÖZ

 • Yüksek Lisans 2007-2009
  ORTADOĞU TEKNİK UNİVERSİTESİ – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSÜ / KLİNİK PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ)

  Tez Adı: Associations of psychological well-being with early maladaptive schemas and self- construals (2009) Tez Danışmanı: TÜLİN GENÇÖZ

 • Lisans 2002-2007
  ORTADOĞU TEKNİK UNİVERSİTESİ -FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)

Yönettiği Tezler

 • Yüksek Lisans
  2016-2017

  1. GÜNELTAY SERAP, (2017). Alkol ve madde bağımlılığı ile erken yaş dönemi uyum bozucu şemalar arasındaki ilişki, İstanbul Arel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Ana Bilim Dalı

  2. EKER BURCU, (2016). Cinsel sadizm, cinsel mazoşizm ve fetişizm ölçeklerinin Türkçe uyarlamasının güvenilirlik ve geçerliliği, İstanbul Arel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Ana Bilim Dalı

 • Doktora
  2019-2022

  1. GÜRSOY MUSTAFA, (2020). Klinik olan ve klinik olmayan yetişkin örneklemlerinde, ebeveynlik biçimi alanları ve kaygı ilişkisinde, erken dönem uyumsuz şema alanlarının aracılık rolleri, İstanbul Arel Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Psikoloji Ana Bilim Dalı

  2. YOLALAN HÜSEYİN, (2020). Klinik olan ve klinik olmayan yetişkin örneklemlerinde algılanan ebeveynlik biçimleri ile depresyon arasındaki ilişkide şema modlarının aracılık rolü, İstanbul Arel Üniversitesi- >Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Psikoloji Ana Bilim Dalı

  3. ARICI ÖZGÜR ERDEM, (2019). Fibromiyalji sendromunun şema modeli ve duygu düzenleme güçlüğü 2018 çerçevesinde incelenmesi, İstanbul Arel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Ana Bilim Dalı

  4. AYTAÇ MERT, (2018). Bölme savunma mekanizması ile mod kavramı arasındaki ilişki: Vaka üzerinden kavramların ele alınması, İstanbul Arel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Ana Bilim Dalı

  5. DUMAN REYHAN NURAY, (2022). Fibromiyalji Hastalarında Çevrimiçi Grup Şema Terapisinin Yaşam Kalitesi, Duygu Düzenleme, Anksiyete, Depresyon ve Şema Modları Üzerindeki Etkisi, İstanbul Arel Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Psikoloji Ana Bilim Dalı

 • Projelerde Yaptığı Görevler

  1. Çocuklar İçin WISC-IV Adaptasyon ve Standardizasyon Çalışması, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici:GENÇÖZ TÜLİN,Araştırmacı:KÖSE BAHAR, 12/04/2008 – 20/01/2009 (ULUSAL)

  2. Erken Yaş Dönemi Uyumsuz Şemaları, Dengeli Bütünleşme Ayrışma Modeli ve Temel Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişki., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:KÖSE BAHAR,Yönetici:GENÇÖZ TÜLİN, 25/12/2008 – 25/06/2009 (ULUSAL)

 • İdari Görevler
  2010-2014

  AYNA Klinik Psikoloji Ünitesi-Klinik Koordinatör Yardımcısı

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/KLİNİK PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. Şema Terapi Derneği, Başkan Yardımcısı

2. International Society of Schema Therapy, Üye 

3. Türk Psikologlar Derneği, Üye

Bu Zamana Kadar Verdiği Dersler

2020 – 2021
Ders Saati

Öğrenim Dili

Yüksek Lisans
Şema Terapi 1
2

Türkçe

Klinik Süpervizyon
3

Türkçe

Süpervizyon
4

Türkçe

Şema Terapi 2
3

Türkçe

2019 – 2020
Ders Saati

Öğrenim Dili

Yüksek Lisans
Süpervizyon
3

Türkçe

Psikoterapistin Kişisel Farkındalığı
3

Türkçe

Şema Terapi 1
3

Türkçe

Şema Terapi 2
3

Türkçe

2018 – 2019
Doktora
Psikoterapi ve Süpervizyon 1
3

Türkçe

Psikoterapi ve Süpervizyon 2
3

Türkçe

İleri Şema Terapi 2
3

Türkçe

Akademik Görevler

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
  2019

  İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KLİNİK PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ))

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
  2014-2019

  İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/PSİKOLOJİ (DR))

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
  2015-2016

  İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/UYGULAMALI PSİKOLOJİ (YL) (TEZSİZ))

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
  2007-2014

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/KLİNİK PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI)

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Aytaç, M., Köse Karaca, B., & Karaosmanoğlu, A. (2020). Turkish Adaptation of the Short Schema Mode Inventory. Clinical Psychology and Psychotherapy, 27(3), 346-363. doi:10.1002/cpp.2432

2. Demren, Ö., Köse Karaca, B., & Demren, Ç. (2020). Evaluation of the role of lie in daily life and Turkish tale type Keloğlan/The Bald-boy in the frame of Other directedness schema domain. International Journal of Human Sciences, 17(4), 967–973. doi.org/10.14687/jhs.v17i4.6065

3. Karaosmanoğlu, H. A., Ateş, N., Köse Karaca, B., & Aytaç, M. (2022). A New Viewpoint to Schema Modes and Mode Domains through Polyvagal Theory: Could Schema Modes Be Just a Way of Coping? Current Psychology, 1-14. 10.1007/s12144-022-03176-x.

4. Köse Karaca, B., Armağan Küçükseymen, Z. C., Aytaç, M., & Karaosmanoğlu, A. (2022). Turkish Adaptation of the Dusseldorf Illustrated Schema Questionnaire for Children: Psychometric Properties and Relationship with Childhood Difficulties. International Journal of Cognitive Therapy. https://doi.org/10.1007/s41811-022-00141-1.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. AYTAÇ MERT, KÖSE BAHAR (2019). THE RELATIONSHIP BETWEEN SPLITTING DEFENSE MECHANISM AND SCHEMA MODE CONCEPT IN SCHEMA THEORY. XVI European Congress of Psychology 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2. BALTACI SİNEM, Ünal Elif, KÖSE BAHAR, GENÇÖZ TÜLİN (2019). MEDIATING ROLES OF PERSONALITY CHARACTERISTIC ON THE RELATION BETWEEN EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND DEPRESSION. XVI European Congress of Psychology 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

3. KÖSE BAHAR (2019). Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi. Masterson Yaklaşımı ve Kişilik Bozuklukları Konferansı (/Davetli Konuşmacı)

4. Aytaç Mert,KÖSE KARACA BAHAR,Karaosmanoğlu Alp (2018). Realiability and Validity Studies of Schema Mode Inventory in Turkish Population. ISST Amsterdam Conference (/Sözlü Sunum)

5. Güneltay Serap,KÖSE BAHAR,Tiyekli Utkan (2018). The Difference among Alcohol Dependent, Substance Dependent and Control Groups in terms of Early Maladaptive Schemas. ISST Amsterdam Conference (/Sözlü Sunum)

6. KÖSE BAHAR,GÜRSOY MUSTAFA (2018). Dealing with Perfectionism with Schema Therapy: A Case Report. ISST AMSTERDAM CONFERENCE (/Poster)

7. Aytaç Mert, KÖSE BAHAR (2017). Reliability and Validity Studies of Splitting Scale in Turkish Population. 15th European Congress of Psychology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8. DEMREN ÖZLEM,KÖSE BAHAR,DEMREN ÇAĞDAŞ (2015). An Essay on the role of Lie in Everyday Life in the Frame of Schema Theory and Lie Phenomenon in Turkish Oral Narratives. The Interim Conference of the International Society for Folk Narrative Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9. KÖSE BAHAR,GENÇÖZ TÜLİN (2014). A case study: Effects of early maladaptive schemas, young schema coping styles, and young parenting styles of the “supervisor, therapist, and client’ trio on the therapeutic alliance_of the supervision and/or psychotherapy processes.. ISST İstanbul Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

10. KÖSE BAHAR,GENÇÖZ TÜLİN (2013). Associates ofwell-being measures with young schema domains and personality traits: A study conducted with Turkish adults.. 13th Congress of European Psychology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

11. KÖSE BAHAR,GENÇÖZ TÜLİN (2013). Associations between schema domains and personality traits: A study conducted with Turkish adults.. 7 th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

12. KÖSE BAHAR,GENÇÖZ TÜLİN (2012). Associations between schema domains and personality traits: A study conducted with Turkish adults.. 30th Congress of Psychology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

13. KÖSE BAHAR,GENÇÖZ TÜLİN (2011). Tendencies towards Young Schema Domains among Turkish Adults regarding Gender, and Different Levels of Parental Education.. 12th European Congress of Psychology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

14. KÖSE BAHAR (2009). The relationship between attachment style and interpersonal intelligence of Howard Gardner’s multiple intelligence concept.. 1st International Conference of Living Theorists-Howard Gardner (Özet Bildiri/Poster)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

1. Köse Karaca, B. (2021). Şema terapi. Bilişsel davranışçı psikoterapide yeni gelişmeler (1. Baskı 169-213) içinde. Nobel Akademik Yayıncılık.

2. Köse Karaca, B. (2021). Şema terapiye göre yetişkinlerle klinik görüşme. Yetişkin psikoterapileri: Temel yaklaşımlar ve teknikler (1. Baskı, 159-188) içinde. İdeal Kültür Yayıncılık.

3. Köse Karaca, B. (2023). Klinik Süpervizyon. Yetişkinle Klinik Görüşmeler: Etik, Çerçeve, Değerlendirme ve Süpervizyon (1. Baskı) içinde. İdeal Kültür Yayıncılık.

4. Köse Karaca, B. (2023). Şema Terapi Kavramları. Bilişsel Davranışçı Terapiler Sözlüğü (1. Baskı). Der Yayınları.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. ÖZGÜR ERDEM ARICI, KÖSE KARACA BAHAR, Köse Dönmez Burcu (2021). Fibromiyalji Sendromu tanısı alan ve almayan hastaların erken dönem uyumsuz şemalar açısından karşılaştırılması. Klinik Psikoloji Dergisi 

2. KÖSE KARACA BAHAR (2015). Süpervizör, Terapist ve Hasta Üçlüsünde Terapötik İttifak ve Etkileyen Faktör Olarak Şema Kavramı: BirVaka Üzerinden Analiz. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2), 13-38. 

3. KÖSE KARACA BAHAR,GÜRSOY MUSTAFA (2019). Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 6(3) (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)

4. KÖSE KARACA BAHAR,ATEŞ NİDA (2019). Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Öfke Kontrol Probleminde Şema Terapiyi Kullanmak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, 6(2) (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. KÖSE BAHAR (2009). Çatışma Çözümleme. Aptulkadir Yüzbaşı İlköğretim Okulu Uzman Konuşmaları (/Davetli Konuşmacı)

2. KÖSE BAHAR (2012). Suçluluk. . ODTÜ Psikoloji Topluluğu Film Tartışmaları (/Davetli Konuşmacı)

3. KÖSE BAHAR (2012). Film Analizi: Kaplumbağalar da Uçar. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu/Yaşar Üniversitesi (/Davetli Konuşmacı)

4. KÖSE BAHAR (2017). Şema Terapi Atölye Çalışması. Özünde İnsan: Özyeğin Üniversitesi 1. Psikoloji Günleri (/Davetli Konuşmacı)

5. KÖSE BAHAR (2018). Ruhsal Travma ve Sinema Paneli”Göç ve Sinema”. Türkiye Travmatik Stres Kongresi (/Davetli Konuşmacı)

6. Gerdaneri Eker Burcu, KÖSE KARACA BAHAR (2018). Cinsel Sadizm ve Cinsel Mazoşizm Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 20. Ulusal Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

7. KÖSE BAHAR (2018). Şema Terapi Nedir? Ne yapar? Ne işe yarar?. Bilgi Üniversitesi V. Ulusal Psikoloji Günleri (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4503596)

8. Aytaç Mert,KÖSE KARACA BAHAR (2018). Panel: Şema Terapide Alet Çantam. 2. Bütüncül Psikoterapi Kongresi (/Davetli Konuşmacı)

9. KÖSE BAHAR (2017). Olgu Örnekleri ile Sınır Kişilik Bozukluğu. Okan Üniversitesi 13. Psikoloji Günleri (/Davetli Konuşmacı)

10. KÖSE BAHAR (2012). Film Analizi. 4. ODTÜ Psikoloji Günleri (/Davetli Konuşmacı)

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri

1. Ulusal, WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /, 15.12.2012 , Farkındalık: Gerçek kendilik mi ideal benlik mi? 

2. Ulusal, WORKSHOP /, 12.12.2018 , Akbank Sanat Günleri, Sinemada İnsanlık Halleri, Misafir Filmi Film Söyleşisi, Akbank Sanat Binası İstiklal Caddesi No:8 Taksim İstanbul.

Diğer Yayınlar

1. KÖSE BAHAR (2009). Thomas Crown Affair: İkili Oyun. Psinema, 8(3), 21-24. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) 

2. KÖSE BAHAR (2009). Oyunculuk, Farklı Kadın Yüzler ve Travmayı Oynamak: Güven Hokna. Psinema, 9(9), 34-40. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 7055095)

3. KÖSE BAHAR (2009). Kitap Değerlendirmesi: Olgunluk/Kendin Olma Sorumluluğu. Psinema (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği) 

4. KÖSE BAHAR (2009). Aşkın Gücü. Psinema, 6(2), 11-16. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 7055090)

5. KÖSE BAHAR (2008). Selvi Boylum Al Yazmalım. Psinema, 4(7), 21-23. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) 

6. KÖSE BAHAR (2008). Uzak. Psinema, 1(6), 19-24. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Yorum)

7. KÖSE BAHAR (2007). Panel: Sinemada Psikoterapistler ve Psikoterapi Etiği. Türk Psikoloji Bülteni (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) 

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1. Kitap Kritiği, KÖSE BAHAR (2009). Kitap Değerlendirmesi: Olgunluk/Kendin Olma Sorumluluğu. Psinema 

2. Yorum, KÖSE BAHAR (2008). Uzak. Psinema, 1(6), 19-24. 

Editörlük ve Hakemlikler

1. Psinema Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Hekimler Yayın Birliği

2. Psinema (Alan endeksleri), Dergi, Editör, elektronik

3. Hepsini İstiyorum Hemen İstiyorum, Kitap, Editör, Psikonet

4. Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, Hakem

Sertifikalar

 • ISST Eğitmeni ve Süpervizörü

  Trainer & Supervisor Level Certified Individual Schema Therapist, ISST kapsamında eğitmen ve süpervizör olarak sertifika verebilir yetkili kişilerden olmuştur, İstanbul, Sertifika, 12.03.2021 (Uluslararası)

 • ISST İleri Sertifikalı Şema Terapisti

  Advanced Certificated Schema Therapist, ISST’den onaylı ileri düzey sertifikalı şema terapisti sertifikası, iki yıl sonra sertifika verebilir süpervizör ve eğitici olarak güncellenecek, İstanbul, Sertifika, 19.05.2020 (Uluslararası)

 • ISST Şema Terapisti

  Certificated Schema Therapist, Theoretical tarining and supervision training, Ankara, Sertifika, 06.10.2013 -11.06.2014 (Uluslararası)

Bana Ulaşın

Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Vefabey Sokak Yeşil Apartmanı B Blok 5. Kat 7/16 Beşiktaş İstanbul (Durak Büfe Karşısı, Üçler Marketin Olduğu Yeşil Apartman)

  @2021, Bahar Köse.